Het uitblijven van de brandweerhervorming wordt voor het personeel ondraaglijk. Dat zeggen het ACV, ACOD en VSOA maandag in een gemeenschappelijk persbericht. De vakorganisaties roepen minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dringend op tot dialoog.

"Turtelboom sprak ter gelegenheid van de dag van de brandweerman over een stappenplan, maar ook over het op gang brengen van dialoog en overleg", zeggen de vakbonden.

"Er is ontegensprekelijk nood aan een statuut, een volwaardig statuut, dat meer inhoudt dan enkel de arbeidstijden. Het moet een attractief statuut zijn met echte waardering en gelijk voor elke Belgische brandweerman, zonder enige vorm van discriminatie."

De vakbonden roepen de minister nogmaals op het overleg te starten met de representatieve vakorganisaties van al het personeel. "De onzekerheid wordt voor de mensen op de werkvloer stilaan ondraaglijk. Bij uitblijven van dialoog zullen de vakorganisaties zich beraden over mogelijke acties, eventueel met andere actoren." (VKB)