De vakbond ACV-Transcom vreest dat het management van luchthavenbeheerder The Brussels Airport Company tientallen ontslagen plant bij het bedrijf. Dat meldde de vakbond maandag.

Volgens ACV-Transcom bereidde het management een "organisation review" voor, maar kregen de vakbondssecretarissen daarover slechts een "summiere en wollige" toelichting. "De vakbonden vrezen dat een collectief ontslag in verschillende stappen het einddoel is", zei ACV-Transcom. "Er liggen zeker heel concrete plannen op tafel."

De "organisation review" zou bekrachtigd moeten worden tijdens een raad van bestuur op woensdag 28 oktober. "Wij gaan ervan uit dat verschillende tientallen ontslagen gepland zijn met ingang van 1 november 2009."