Het rapport 2008 van de Hoge Raad van Justitie (HRJ) geeft aan dat het aantal kandidaten voor de toelatingsexamens tot de magistratuur afneemt sinds 2005. De kandidaten zijn ook voornamelijk vrouwen. Dat berichtte de krant La Libre Belgique maandag.

Het vergelijkend toelatingsexamen tot de Franstalige gerechtelijke stage trok 158 kandidaten, van wie 74,6 procent vrouwen. Vier van de 18 geslaagden waren mannen. Precies 165 personen namen deel aan het Franstalige examen voor beroepsbekwaamheid. Maar liefst 66 procent waren vrouwen.

Er slaagden 11 kandidaten, van wie 6 mannen. Van de 14 kandidaten, van wie 13 mannen, die deelnamen aan het mondelinge evaluatie-examen slaagden er 8. De HRJ vindt dat de lat hoog moet blijven liggen, rekening houdend met het "maatschappelijke belang" van het werk van een magistraat.

De raad is zich er ook van bewust dat het systeem moet verbeterd worden, door belang te hechten aan de juridische basiskwaliteiten van de kandidaten. Maar ook aan hun intellectuele capaciteiten en karaktertrekken. (MPE)