(Belga) Ook tijdens het volgend wetenschappelijk kaderprogramma 2007-2013 zal de Europese Unie het onderzoek naar stamcellen blijven financieren. Wel mag er geen Europees geld naar research gaan die de vernietiging van menselijke embryo's tot gevolg heeft. Dat is het vergelijk waar de Europese ministers het maandagavond eens over werden.
Toch was er geen unanimiteit. Duitsland aanvaardde het compromis, maar Polen, Litouwen, Malta, Oostenrijk en Slovakije stemden tegen. Op basis van dit compromis, zo was in de wandelgangen van het Justus Lipsiusgebouw te horen, kan de huidige praktijk verdergaan. Concreet betekent dit dat de stamcellen van embryo's in lidstaten met een liberale wetgeving worden geïsoleerd. Dat gebeurt dus met nationaal geld. Het verdere onderzoek op die stamcellen zal wel met Europees geld gebeuren en zal ook in Duitse laboratoria kunnen plaats vinden. De Portugese minister van Wetenschapsbeleid José Mariano Gago, die in tegenstelling tot Duitsland het oorspronkelijk compromis had verdedigd, concludeerde dat het vergelijk een forse dosis hypocrisie had. (svr)