(Belga) Om een einde te maken aan de problemen van het vliegtuiglawaai rond Zaventem stelt Vlaams minister van Sport Bert Anciaux voor om de luchthaven van Zaventem om te bouwen tot één grote sportsite. Als alternatief voor Zaventem, schuift hij de militaire luchthaven van Bevekom naar voor. Zo staat te lezen op Anciaux' website.
Volgens Anciaux, zelf gewezen minister van Mobiliteit en 'vader' van het spreidingsplan, is het Zaventem-dossier "een rotdossier waar niet snel een goede oplossing voor gevonden zal worden". Anciaux stelt daarom voor om de activiteiten van Zaventem elders in te planten, bijvoorbeeld door de militaire luchthaven van Bevekom om te vormen tot een zakenluchthaven. Tegelijk wil hij Zaventem uitbouwen tot één grote sportsite met gloednieuwe stadions en infrastructuur. Die investering is volgens Anciaux ook nodig als Brussel kandidaat wil zijn voor de Olympische Spelen in 2024. Volgens Anciaux is zijn plan onder meer goed voor het sportgebeuren en voor de levenskwaliteit van de omwonenden. (svr)