(Belga) De Iraniërs die zaterdag om 14 uur een punt zetten achter hun hongerstaking in de Brusselse Miniemenkerk, hebben niet de belofte gekregen dat ze geregulariseerd zullen worden. Dat laat Vreemdelingenzaken maandag weten.
Nadat de Iraniërs zaterdag hun hongerstaking opschortten, waren er berichten dat Vreemdelingenzaken had ingestemd met een regularisatie, maar dat ontkent Vreemdelingenzaken nu formeel. "Tijdens zijn onderhoud met de illegalen heeft de directeur-generaal alleen maar gezegd dat hun regularisatieverzoek onderzocht zal worden aan de hand van de wettelijke criteria", luidt het. Vreemdelingenzaken laat ook weten dat de Iraniërs individueel een nieuwe asielaanvraag kunnen indienen. De eerste ondervraging van zij die dat doen, wordt met twee weken uitgesteld, omwille van de huidige gezondheidstoestand van de Iraniërs. (voc)