(Belga) Het aantal landbouwbedrijven in ons land blijft dalen. Uit voorlopige cijfers voor 2006 blijkt dat ons land 49.307 landbouwbedrijven telt, 4,3 pct minder dan in 2005. Op tien jaar tijd zijn in ons land 20.000 landbouwbedrijven verdwenen en jaarlijks sneuvelen er tot 3.000 jobs in de sector. "Een zorgwekkende evolutie", zegt minister van Landbouw, Sabine Laruelle, die de cijfers maandag toelichtte.
Naast een daling van het aantal landbouwbedrijven zakte ook de tewerkstelling in de sector met 4 pct. Zo werken er nu nog 91.176 mensen in de landbouwsector. De gebruikte landbouwoppervlakte kromp met 1,2 pct tot 1,3 miljoen ha. Een van de opvallendste tendensen is de sterke daling in de productie van gevogelte, -10,2 pct tot bijna 32 miljoen stuks pluimvee. Die daling is volgens Laruelle deels te verklaren door de vogelgriep. Minister Laruelle heeft vier werkgroepen opgericht die zich zullen buigen over de toekomst van de landbouw. Een van die werkgroepen onderzoekt de normen rond voedselveiligheid. (voc)