BRUSSEL - De overheid moet de farmaceutische sector dringend nauwgezetter controleren. Die opmerkelijke stelling verdedigt directeur Leo Neels van pharma.be maandag in De Morgen.
"Ik smeek de overheid om meer en betere controles te organiseren. We moeten evolueren naar een absolute nultolerantie", aldus Neels. Elk incident straalt af op de hele sector. Daarom vraagt Neels de overheid een tandje bij te steken en meer en betere controles te organiseren. Met de oprichting van Mdeon wil de industrie de autocontrole versterken, maar ook de overheid moet helpen. Opmerkelijk is ook het 'alternatief kiwimodel' dat de directeur van pharma.be op tafel legt. Neels stelt voor om de prijs van geneesmiddelen waarvan het octrooi verstreken is en waarvoor dus generische concurrentie bestaat, gewoon vrij te laten.