(Belga) Tijdens zijn jaarlijkse boodschap naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli, focust Koning Albert II op het belang van wetenschappen en talenkennis in onze samenleving. De koning liet ook niet na even te verwijzen naar de recente daden van geweld die ons land schokten.
Bij het begin van zijn toespraak herinnert de koning meteen aan de "meerdere tragische daden van geweld" die de voorbije maanden een schokgolf door ons land joegen en riep hij op om de "basiswaarden van het gezin, van de zorgzame solidariteit, van het respect voor de andere en van de verdraagzaamheid terug op de voorgrond te plaatsen". De koning maakte in zijn toespraak vooral duidelijk hoe groot het belang van wetenschap is voor onze Europese samenleving, en verwees daarvoor naar drie gebieden: het onderzoek, de opleiding van wetenschappers en de talenkennis. Hij herinnerde eraan dat België ongeveer twee procent van zijn bruto binnenlands product gebruikt voor onderzoek en innovatie, daar waar de Europese Unie eigenlijk drie procent vooropstelt. Voorts stelde de koning verontrust te zijn over de daling van het aantal studenten die een wetenschappelijke carrière ambiëren. (svr)