(Belga) Wedijver tussen niet-gouvernementele organisaties (ngo's), het te allen prijze zoeken van publiciteit, onwetendheid over de echte noden en verwarring op velerlei gebied: het vrijdag gepubliceerd rapport van de Tsunami Evaluatie Commissie (TEC) is niet mals voor de internationale hulpverlening die na de tsunami van tweede kerstdag 2004 op gang kwam.
De studie betreurt dat de verschillende hulpverlenende organen, tegenover het massaal door het publiek ter beschikking gestelde geld, zich aan een verwoede concurrentieslag overgaven om "vlug en op een zeer ostentatieve manier" geld uit te geven en "iets te vinden om te doen". Het resultaat daarvan was dat middelen voor de helft werden besteed aan noodhulp en voor de helft aan heropbouwwerk, terwijl aan die laatste post beter het merendeel van de fondsen was besteed. Het waren grotendeels de autochtonen die voor de noodhulp zorgden en die zeer snel hun familieleden en buren hielpen. Het evaluatierapport stelt voor om de strategie voor komende rampen te wijzigen door minder de nadruk te leggen op het sturen van hulp en zich meer te bekommeren met het helpen van de plaatselijke structuren. (dwm)