LONDEN - Wie tussen 24 mei en 30 juni in Engeland en Wales zijn steekwapen inleverde, kon genieten van een tijdelijke amnestiemaatregel. Dat heeft geleid tot de inlevering van ongeveer 90.000 wapens.
Er werden 89.864 messen, zwaarden, machetes en andere steekwapens ingeleverd. Bij de wapens zat ook een bajonet uit 1880. De politie van Devon en Cornwall mochten zelfs een raketlanceerder in ontvangst nemen, een wapen dat niet gedekt werd door de amnestiemaatregel.

De campagne moet de strijd met de in Groot-Brittannië ingeburgerde cultuur van de steekwapens aangaan. Vooral jongeren lopen met zo'n wapen op zak. In 2003 werd in Groot-Brittannië een soortgelijke campagne gehouden voor vuurwapens. Toen werden 44.000 pistolen en andere vuurwapens ingeleverd.