(Belga) Deelnemers van het "Antwaarps Asiel" hadden donderdag een ontmoeting voorzien met de kopstukken van de Antwerpse VLD om te praten over de thematiek van de mensen zonder papieren. Woensdagmiddag koppelden regiovoorzitter Ludo Van Campenhout en voorzitter van Groot-Antwerpen Stephan Bogaert via een fax echter voorwaarden aan de ontmoeting, zo bericht De Standaard vrijdag.
"We zijn bereid een delegatie te ontvangen van mensen die legaal in ons land verblijven. Als ons niet kan worden verzekerd dat de afgevaardigden die wij ontvangen legaal in ons land verblijven, kunnen we niet tot ontvangst overgaan." Het Antwaarps Asiel zegt dat het de derde keer is dat gepoogd werd met de Antwerpse VLD een gesprek te voeren. Van Campenhout zegt wel over de regularisatie te willen praten met de verenigingen van de sans-papiers, maar niet in het bijzijn van de illegalen zelf. De actievoerders hadden uiteindelijk wel een ontmoeting met een medewerker van de schepen, waarbij ook illegalen aanwezig waren. (voc)