(Belga) Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag beslist om 50 camera's in Antwerpen-Noord en Borgerhout te plaatsen. Het gaat om 30 vaste camera's en 20 mobiele.
De stad wil met die camera's onder meer overlast en criminaliteit voorkomen en vaststellen en de pakkans van daders verhogen. De beelden die door de camera's worden geregistreerd, zullen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden bekeken. Het hele project kost 1,6 miljoen euro en zal na een jaar worden geëvalueerd. De camera's zullen worden opgesteld op plaatsen die werden vastgelegd op basis van criminaliteits- en overlastanalyses en in nauw overleg met de politie en toezichters die het terrein kennen. (dwm)