(Belga) De federale topministers hebben zondag op een vergadering van het kernkabinet nog geen beslissing genomen over de invoering van de schoolpremie in 2006. De hervorming van de asielprocedure kwam, in tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd, niet aan bod.
Tijdens het kernkabinet legde minister van Begroting Van den Bossche een nota neer met het oog op de begrotingscontrole en er werd beslist om drie werkgroepen in het leven te roepen. De eerste moet een macro-economische analyse maken over de gevolgen van de economische groei, de tweede dient uit te maken welke de fiscale en sociale ontvangsten zijn en de derde werkgroep voert een monitoring uit van een reeks eerdere beslissingen. Nadien kan de regering aan de begrotingscontrole beginnen. Die wordt half juli afgewerkt. De cijfers over de financiële vooruitzichten zullen op 12 juli bekend zijn. Pas dan wordt duidelijk of dit jaar nog maatregelen volgen die kaderen in het pact, zoals onder meer de schoolpremie. (kva)