(Belga) Er komt geen snelheidsverlaging tot 80 km/uur voor vrachtwagens. Wel komt er een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle 2x2-wegen. Dat is woensdag beslist op een speciale ministerraad over mobiliteit.
"Een inhaalverbod is minder symbolisch, maar heeft meer effect", reageert minister Landuyt. "Als er een inhaalverbod geldt op alle tweevakswegen, dan moet je eens raden hoeveel de vrachtwagens zullen rijden. Ze gaan nog verlangen naar de snelheidsbeperking tot 80 km/uur", aldus Landuyt nog. Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt algemeen, met uitzondering voor de drievaksbanen. Het inhaalverbod bij regenweer blijft behouden en zal strenger worden gecontroleerd. Het uitgebreide inhaalverbod moet binnen een viertal maanden van kracht worden. (kva)