(Belga) Er komt een centraal aanspreekpunt waar bijsluiters voor medicijnen in aangepaste leesvorm kunnen worden aangevraagd. Dat heeft de Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS) woensdag samen met de farmaceutische sector beslist.
De BCBS zal samen met de productiecentra die tekstmateriaal omzetten in aangepaste vorm voor mensen met een leeshandicap (o.a. dyslectici, slechtzienden en blinden) het centraal aanspreekpunt organiseren en uitwerken. De farmaceutische sector besliste om de Confederatie zo'n aanspreekpunt te laten op richten. De BCBS streeft naar de oprichting van een 0800-nummer, een e-mailadres, een faxnummer en een website. Langs die kanalen kan de bijsluiter in alle mogelijke vormen die voor blinden en slechtzienden bestaan, verkregen worden. In de loop van het najaar hoopt de BCBS de aanspreekpunten te kunnen activeren. (DWM)