(Belga) Veertien Europese landen hebben met de Verenigde Staten samengewerkt in de zaak van de CIA-vluchten. België is daar niet bij. Dat is de hoofdconclusie van het rapport dat de Zwitserse parlementariër Dick Marty in opdracht van de Raad van Europa heeft opgesteld en dat vandaag, woensdag, wordt gepubliceerd.
De BBC had dinsdag al inzage in delen van dat rapport. Marty concludeerde dat er talrijke vluchten met gevangenen hebben plaatsgevonden en dat haast geheel Europa "als een spinnenweb" werd aangedaan. Volgens Marty bevinden of bevonden zich in Oost-Europa twee geheime CIA-gevangenissen. De Zwitser wijst met een beschuldigende vinger naar Polen en Roemenië. De twee landen hebben dit steeds ten stelligste ontkend. Spanje, Turkije, Duitsland en Cyprus worden genoemd als "vooruitgeschoven posten" in het gevangenentransport, terwijl Ierland, Griekenland en Groot-Brittannië de tussenstops voor de CIA-vluchten verzorgden. Andere bij de zaak betrokken landen zijn Italië, Zweden, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. (DWM)