De vakbonden bij EAT, dochter van DHL, hebben in het kader van de onderhandelingen over een herstructurering de verzoeningsprocedure aangevraagd. De vrachtluchtvaartmaatschappij wil 180 leden van het grondpersoneel laten afvloeien, maar de vakbonden zijn niet tevreden met het sociaal plan dat de directie voorstelt. Op 3 augustus wordt een eerste keer vergaderd onder leiding van een sociaal bemiddelaar.

"Het directievoorstel komt neer op de toepassing van de zogenaamde formule-Claeys voor de opzegvergoedingen. Wij eisen dat men met serieuze voorstellen over de brug komt", aldus vakbondssecretaris Hendrik Vermeersch (BBTK). "Als de verzoening niets oplevert, wordt er een stakingsaanzegging ingediend. Het personeel heeft zich zopas in die zin uitgesproken tijdens een vergadering".

Net als het koerierbedrijf DHL wil ook EAT, waar momenteel zowat 600 personen werken, een groot deel van haar activiteiten verhuizen naar Leipzig. Recent ontsloeg EAT nog 36 leden van het vliegend personeel als gevolg van de beslissing om drie Airbussen aan de grond te houden.