(Belga) Negen maanden lang niet roken en niet drinken. Dat is de dwingende raad die vrouwen meestal meekrijgen van hun dokter wanneer ze zwanger blijken te zijn. Maar de Sunday Times heeft nu goed nieuwe voor aanstaande moeders die het daar moeilijk mee hebben: volgens een nieuw rapport kunnen kleine hoeveelheden alcohol helemaal niet zoveel kwaad.
De nieuwe aanbevelingen zijn afkomstig van het Britse Koninklijk College van Gynaecologen. Zij nemen afstand van de gebruikelijke waarschuwing dat zelfs een of twee glazen wijn enkele malen per week bij de baby kunnen leiden tot leermoeilijkheden en gedragsproblemen. Er zijn geen bewijzen voor de stelling dat kleine hoeveelheden alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, dat wil zeggen een of twee eenheden een of twee keer per week, de vrucht schade berokkenen, aldus het College. De klemtoon op die kleine hoeveelheid vloeit voort uit het feit dat in de nieuwe richtlijn niet wordt betwist dat moeders die tijdens de zwangerschap echt veel drinken hun kleine het Foetale Alcohol Syndroom (FAS) kunnen meegeven, en dat leidt wel tot allerhande problemen op latere leeftijd. Andere artsen wijzen er echter op dat niet kan worden vastgelegd wat de veilige drempel is voor de hoeveelheid alcohol die kan worden genuttigd voordat het FAS optreedt. (svr)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig