(Belga) Er zitten momenteel 9.695 gedetineerden in de Belgische gevangenissen, terwijl er slechts plaats is voor 8.311. Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx dinsdag in de Kamer verklaard.
Een derde van de gedetineerden zit in voorhechtenis en voor 714 geïnterneerden is geen plaats in de gespecialiseerde instellingen. De gevangenisbevolking bestaat uit 9.250 mannen en 445 vrouwen. In antwoord op een vraag van Tony Van Parys (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (VLD) bracht Onkelinx een pakket maatregelen in herinnering die de overbevolking moeten tegengaan. Ze wees erop dat het aantal gevangenen onder elektronisch toezicht niet is toegenomen, ondanks meer personeel om de betrokkenen in het oog te houden. Onkelinx verwees ook naar een stijging van het aantal alternatieve straffen. In 2002 waren er 18.034 alternatieve straffen, vorig jaar waren er dat al 24.539. (kva)