(Belga) Vlaanderen telde eind april 214.771 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.907 of 3,1 procent minder dan in april 2005. Het is wel de eerste stijging na zes opeenvolgende maanden van dalende Vlaamse werkloosheidscijfers. Eind maart 2006 waren er 212.610 niet-werkende werkzoekenden.
In vergelijking met april 2005 daalde het aantal jonge werkzoekenden (-8,3 procent) wel. De VDAB stelt dezelfde gunstige trend vast bij de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar (-7,4 procent). Bij de vijftigplussers is er een toename met 18,5 procent. De kortdurige werkloosheid neemt af (-14,1 procent). Bij de groep die 1 tot 2 jaar werkzoekend is, is er daarentegen een toename (+18,1 procent). Bij de mannen komt de werkloosheidsgraad in april 2006 uit op 6,53 procent, bij de vrouwen op 9,14 procent. (lim)