(Belga) De commissie van wijzen die in januari 2005 door Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen werd aangesteld, is klaar met een document over de Vlaamse normen en waarden. Die tekst moet de basis worden van een nieuw handboek Maatschappelijke Oriëntatie voor nieuwkomers, dat in elk onthaalbureau zal worden gebruikt, zo schrijft De Standaard dinsdag.
"We waren er al na één dag uit en hebben vijf normen opgesteld: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap, en drie stelsels van normen en waarden: de democratie, het pluralisme en de democratische rechtstaat", zegt Marc Bossuyt, die de leiding had over de commissie van autochtonen en allochtonen. "Het is de concrete invulling, de sociale gedragsregels, die anders is." De commissie ging geen onderwerp uit de weg. Homofilie, godsdienstvrijheid, abortus, euthanasie, gelijkheid van mannen en vrouwen. "Allochtonen moeten daar niet voor applaudisseren. Sociale normen kunnen we niet opleggen, we pleiten wel voor verdraagzaamheid en dialoog", zegt Bossuyt.