De speciaal gezant van het Kwartet voor het Midden-Oosten, James Wolfensohn, heeft maandag in Washington zijn aftreden bekendgemaakt. De aanwezigheid van een Hamasregering in de Palestijnse gebieden maakt het voor hem onmogelijk zijn functie uit te oefenen, zo luidt het.
"De politieke gebeurtenissen van de twee of drie laatste maanden zijn van dien aard geweest dat de te behandelen problemen mijn bekwaamheden te boven gaan," aldus Wolfensohn tegenover de pers. De speciaal gezant stak zijn frustratie de laatste weken niet onder stoelen of banken. Hij klaagde met name over gebrek aan steun van het Kwartet. Zijn aftreden komt dan ook niet als een verrassing. (BVH)