(Belga) Ongeveer zes op de tien Vlaamse jongeren tussen 10 en 18 kreeg als dader, slachtoffer of getuige al te maken met pesterijen via internet of gsm. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen in opdracht van het viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek) op vraag van de commissie Jeugd in het Vlaams parlement.
In het onderzoek werden 2.052 jongeren tussen 10 en 18 over cyberpesten bevraagd. Eén op 10 zegt zelf het slachtoffer te zijn geweest van pesten via internet of gsm, twee op tien beweren dader en drie op tien beweren getuige te zijn geweest. 67,7 procent vindt cyberpesten gemakkelijker dan pesten in het echt. 63,2 procent meent ook dat je niet zo gemakkelijk gestraft kan worden voor iets wat je op het internet gedaan hebt. Toch vinden de meeste jongeren cyberpesten onaanvaardbaar: 86,8 procent vindt cyberpesten laf, 81,1 procent meent dat je je erg gekwetst kan voelen door pesten via internet of gsm, en 71 procent is van oordeel dat wie via internet of gsm pest, dezelfde straf moet krijgen als wie gewoon pest. De meeste voorkomende cyberpestpraktijken zijn het beledigen of bedreigen via internet of gsm, iemand misleiden via internet of gsm, roddels verspreiden via internet of gsm en inbreken in iemands e-mail-postbus of Messenger en het paswoord veranderen. (svr)