(Belga) De NMBS-groep en de OVAM hebben donderdag een raamovereenkomst getekend voor het bodemonderzoek en de sanering van alle Vlaamse spoorwegsites voor de komende twintig jaar. Aan de overeenkomst hangt een prijskaartje van 66 miljoen euro.
De overeenkomst legt het tweede grootste bedrag ooit voor sanering vast. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur lanceert ook een oproep opdat alle bedrijven met uitgebreide of complexe historische bodemverontreinigingen zelf aankloppen bij de OVAM. De overeenkomst werd ondertekend aan de voormalige locomotieven-werkplaats Antwerpen-Dam, een plaats die momenteel volop gesaneerd wordt. De bodem van deze site bleek immers vervuild door een laag kolenas van de oude stoomtreinen en door de tankinstallatie van de werkplaats. Eind vorig jaar werd met de sanering gestart die tegen 2007 helemaal afgerond zal zijn. De site aan het Damstation is slechts een van de naar schatting 700 verontreinigde percelen die de NMBS-Groep in haar bezit heeft. (svr)