(Belga) Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zullen er in de Vlaamse gemeenten 74 mensen meer dan vandaag als gemeenteraadslid zetelen. Het totale aantal komt zo op 7.350. Dat meldt de Verenigingen van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Veertig gemeenten krijgen er op basis van berekeningen van de VVSG twee gemeenteraadsleden bij, drie besturen (Ieper, Kortemark en Mortsel) moeten twee zitjes inleveren.
Het aantal schepenen kan met ten hoogste dertien personen toenemen tot 1.578, maar hun exacte aantal zal pas blijken na de installatievergaderingen van begin januari. Het gemeentedecreet bepaalt immers dat gemeenten het ook met minder schepenen kunnen doen dan met het maximale aantal. Het aantal OCMW-raadsleden stijgt na de verkiezingen van 3.056 naar 3.066. Hoeveel lokale mandatarissen er tijdens de volgende bestuursperiode zullen zijn, is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari 2006. Die gegevens verschenen op 24 maart in het Staatsblad. Officieel is het aantal mandaten per bestuur echter nog niet. Die lijst wordt tegen ten laatste 1 juni bekendgemaakt door de Vlaamse regering. (svr)