Ophokplicht nog zeker tot eind april
Als er in België geen enkel geval van vogelgriep wordt vastgesteld, zou de ophokplicht voor gevogelte tegen het einde van de maand april opgeheven kunnen worden. Dat verklaarde Pierre Cassart, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De algemene ophokplicht werd op 1 maart in heel België ingevoerd.

,,Op dit ogenblik is er niets te signaleren, maar we moeten kijken hoe de ziekte zal evolueren'', legt de woordvoerder uit. ,,Als de situatie niet verandert, als er geen enkel geval wordt vastgesteld, zouden we tegen het einde van de maand april de ophokplicht kunnen opheffen.''

Het FAVV beschikt niet over gegevens waaruit blijkt in welke mate de ophokplicht werd opgevolgd in België, maar de situatie is wel ,,bevredigend''. ,,Het is niet perfect, maar over het algemeen wordt de ophokplicht goed nageleefd. De laatste achttien dagen hebben we daarover bijna geen oproepen meer gekregen'', verklaart Cassart, die er aan toevoegt dat het Voedselagentschap wel waakzaam blijft.