(Belga) Met de nieuwe verkeerswet is België niet langer het land met de extreem hoge verkeersboetes. In vergelijking met de buurlanden komt België qua sanctionering van overtredingen nu op een vierde plaats, na het duurdere Nederland en het strengere Frankrijk en Luxemburg, zo blijkt uit een studie van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB).
VAB is tevreden met de nieuwe wet. Ze is logischer en redelijker, klinkt het. Zo werd een gestaffeld boetesysteem ingevoerd (50-100-150 euro) in combinatie met een nieuwe indeling van de overtredingen op basis van het criterium "risico op gevaar". "De boetes dalen gemiddeld met elf procent en de grote anomalieën zijn verdwenen", stelt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. VAB vergeleek de nieuwe sancties in ons land met die in onze buurlanden, gebaseerd op een lijst van vijftien verkeersovertredingen. Uit die vergelijking blijkt dat niet België (1.537 euro) maar Nederland (1.623 euro) de duurste boetes hanteert. (kva)