(Belga) Het afleveren van fiscale attesten voor kinderopvang tot twaalf jaar verloopt nogal problematisch. Hoewel de attesten voor 2005 tegen uiterlijk 30 april moeten afgeleverd zijn, bestaat er nog grote onduidelijkheid over wat er precies moet instaan. Dat staat dinsdag te lezen in De Morgen.
Bij Financiën is men zich bewust van het probleem en belooft men "niet al te moeilijk te zullen doen" bij het bekijken van de aangiftes. Sinds 1 januari kunnen de ouders de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de twaalf jaar aftrekken van de belastingen. Het gaat bijvoorbeeld om opvang na de lesuren in de scholen, het volgen van een sport- of vakantiekamp of een kamp met de jeugdbeweging. Maar die jeugdorganisaties hebben nog steeds geen duidelijke richtlijnen ontvangen over wat er precies op het attest moet staan. (kva)