(Belga) Op de Schelde is vrijdagmiddag ter hoogte van Burcht een immense olievlek opgemerkt. Het spoor zou ongeveer anderhalve kilometer lang zijn en op sommige plaatsen zelfs 60 meter breed. In de directe omgeving is er lichte geurhinder.
Aanvankelijk werd gedacht dat het goedje afkomstig was van een binnenschip op de Schelde, maar ondertussen is gebleken dat de olie al een hele tijd geleden werd geloosd of verloren. De olie zat vast in het riet en is los gekomen door de getijdenstroming. Over de vervuiler bestaat nog geen duidelijkheid. Omdat het oliespoor op de stroming mee in de richting van de zee drijft, wordt het momenteel opgeruimd door de NV Scheepvaart. De schoonmaakoperatie zou in de loop van de avond worden afgerond. (dwm)