(Belga) Hoewel het overgrote deel van de Vlamingen gelukkig is en zo'n veertig procent voordelen ziet aan de multiculturele samenleving, geeft toch een aanzienlijk deel van hen allochtonen de schuld van wat er fout loopt in de samenleving.
Dat blijkt uit een representatieve steekproef bij 3.000 Vlamingen die de vakgroep Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) uitvoerde in opdracht van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV). Zo vindt ruim de helft van de Vlamingen dat allochtonen misbruik maken van ons sociaal systeem, dat ze vaker betrokken zijn bij criminaliteit en de werkloosheid verhogen. Een derde van de respondenten vindt dat allochtonen de oorzaak zijn van onveiligheid en is ervan overtuigd dat de overheid hen een voorkeursbehandeling geeft. De Vlaming is wel tolerant als het om bijna alle andere mogelijke probleemstellingen gaat. Zo aanvaardt 85 procent het recht op euthansie en 70 procent wetenschappelijk onderzoek op embryo's als het bijdraagt tot oplossing van medische problemen. (dwm)