(Belga) Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt heeft een wetsontwerp klaar dat een aantal parkeerregels grondig wijzigt. Zo wil Landuyt de begrippen 'gemeentelijke parkeerkaart' en 'parkeerkaart voor autodelen' invoeren. Wie voor de eigen inrit parkeert, moet ook vrijgesteld worden van het plaatsen van de parkeerschijf. Zo staat in de tekst van het ontwerp dat Belga vrijdag kon inkijken.
Bedoeling is dat de gemeenten voortaan zelf kunnen beslissen aan welke doelgroepen ze een parkeerkaart uitreiken. Daarmee speelt Landuyt onder meer in op de vraag naar speciale parkeerkaarten voor huisartsen en op de vraag naar een duidelijke regeling voor autodelen. Houders van de nieuwe parkeerkaarten moeten niet betalen en ook geen parkeerschijf leggen. De wegbeheerder kan ook delen van de openbare weg voorbehouden als parkeerplaats voor houders van parkeerkaarten die specifiek bestemd zijn voor bewoners of voor autodelen. (lim)