(Belga) Het arrest van het Brusselse hof van beroep van dinsdag heeft geen juridische gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de Brusselse geluidsnormen en de Brusselse regering zal dan ook geen rekening houden met dat arrest. Dat hebben de Brusselse minister-president Charles Picqué en Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck woensdag gezegd.
Beide ministers stellen voor om tijdelijk terug te grijpen naar de situatie van voor 1999, de situatie voor het spreidingsmodel en het concentratiemodel. "Tijdens een overgangsperiode van ongeveer een jaar kunnen we dan een nieuw spreidingsplan uitwerken", aldus Picqué. Eerder had Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters gezegd dat een politiek akkoord over de kwestie mogelijk is "alle partners zich constructief en loyaal opstellen". Hij herhaalde dat het arrest de uitgangspunten van de Vlaamse regering bevestigt, namelijk dat er een billijke en evenwichtige spreiding van de lasten moet komen. Het hof van beroep verklaarde de Brusselse geluidsnormen dinsdag ongrondwettelijk omdat ze een schending zijn van de federale goede trouw en het evenredigheidsbeginsel. (ful)