(Belga) De kamercommissie Infrastructuur heeft woensdag unaniem het voorstel van resolutie goedgekeurd omtrent het verplicht opnemen van reflecterende vestjes of fluovestjes in de lijst van veiligheidsmateriaal in de wagen.
Het fluovestje moet de zichtbaarheid van de bestuurder met panne verhogen en behoort al tot de verplichte veiligheidsuitrusting van de wagen in verschillende andere Europese landen. "Wij konden niet achterblijven", aldus VLD-kamerlid Hilde Vautmans. "Dat een fluovestje levens kan redden staat buiten kijf. Als we in de wagen een verkeersdriehoek, een brandblusser, een reservewiel en een verbanddoos verplichten, moet ook het fluovestje hieraan worden toegevoegd", aldus Vautmans nog. Het resolutievoorstel werd ingediend door kamerleden Hilde Vautmans (VLD), Dylan Casaer (sp.a), François-Xavier de Donnea (MR), Camille Dieu (PS) en Annick Saudoyer (PS). (ful)