(Belga) Professor Paul Holvoet van de afdeling Atherosclerose en Metabolisme van de KU Leuven heeft een bloedtest ontwikkeld waarmee het risico op hart- en vaatziekten vroeger ontdekt kan worden. Het gaat om een wereldprimeur. Het team ontwierp een test waarmee voor het eerst geoxideerd LDL-cholesterol in het bloed kan worden opgespoord.
Holvoet en zijn team pasten de test toe op meer dan drieduizend bloedstalen. Daaruit bleek dat mensen met een verhoogd geoxideerd LDL-cholesterol een groot risico lopen om binnen de tien jaar een hart- en vaatziekte te krijgen, zelfs al zijn hun gewone LDL- en HDL-cholesterolwaarden volledig normaal. Het onderzoek bevestigt hiermee tevens het vermoeden dat LDL-cholesterol zeker schadelijk wordt wanneer het geoxideerd is. (ful)