(Belga) De ministerraad heeft woensdag een pakket maatregelen goedgekeurd om de innovatie en het ondernemerschap in België aan te zwengelen. Kostprijs: 314 miljoen euro. Het gaat hoofdzakelijk om de defiscalisering van gewestelijke steunmaatregelen. Premier Guy Verhofstadt en de Vlaamse en Waalse minister-presidenten Yves Leterme en Elio Di Rupo werden het daarover eens.
Bedoeling is dat de federale overheid geen vennootschapsbelasting meer heft op expansiesteun, steun aan onderzoek en ontwikkeling en hertewerkstellingspremies van de gewesten. Er is een principeakkoord om hetzelfde te doen met de gewestelijke steun voor ondernemerschap. Daarnaast voorziet de regering stimuli ten voordele van wetenschappelijk onderzoek en innovatie en besliste ze om het ondernemerschap meer te bevorderen. Dat laatste gebeurt door alle zelfstandigen vanaf 2008 in te dekken tegen de zogenaamde kleine gezondheidsrisico's. Over de financiering van deze maatregel moet wel nog onderhandeld worden. Het gaat om de uitvoering van de tweede van de tien werven die de ploeg-Verhofstadt begin dit jaar aankondigde. (ful)