(Belga) De CD&V heeft kritiek op het wetsontwerp van Justitieminister Laurette Onkelinx dat een schuldloze echtscheiding invoert. Volgens CD&V-kamerlid Servais Verherstraeten zal het ontwerp door een aantal mankementen zijn doel voorbij schieten. De subcommissie familierecht in de Kamer vat woensdag de discussie aan over het wetsontwerp dat de regering in november vorig jaar al goedkeurde.
Dat ontwerp voorziet nog slechts één echtscheidingsgrond: gehuwden kunnen uit elkaar gaan wanneer er sprake is van een duurzame ontwrichting van de relatie. De echtscheiding door onderlinge toestemming blijft bestaan, maar wordt geïntegreerd in de eengemaakte procedure. Nieuw is ook dat het alimentatiegeld voor de ex-partner wordt beperkt in de tijd. Tot slot noemt Verherstraeten het afschaffen van de beroepsmogelijkheid een schending van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel. Daarnaast willen de Vlaamse christendemocraten dat er meer aandacht wordt besteed aan samenwonenden die uit elkaar gaan. Die groep is een stuk groter, maar veel minder beschermd dan gehuwden die breken met elkaar. (lim)