(Belga) De scholingsgraad van driejarigen bedroeg in België in het schooljaar 2002-2003 99,6 procent. Ons land staat daarmee derde in Europa, zo stelt de Spaanse krant El Pais. Enkel Frankrijk en Italië doen beter.
De studie werd uitgevoerd door een instelling die afhangt van het Spaanse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Instituto Nacional de Evaluacion y Calidad del Sistema Educativo - INECSE). Net na België komt Spanje, met 95,3 procent driejarigen die zijn ingeschreven op school. Dat is voor de Spanjaarden een goede vooruitgang: in het schooljaar 1996-1997 zat immers maar 67,3 procent van de driejarigen op school. Finland staat helemaal onderaan het klassement, hoewel het land een van de beste onderwijssystemen kent van de wereld. Finse kinderen moeten echter pas vanaf zeven jaar verplicht onderwijs volgen, aldus Carmen Maestro, de directrice van INECSE. De percentages zijn gebaseerd op een vergelijking van het aantal leerlingen dat is ingeschreven om naar het kleuteronderwijs te gaan en het aantal driejarigen. (svr)