(Belga) Enkele maanden voor de invasie in Irak in 2003, heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Saddam Hoessein informatie doorgegeven aan de CIA over de massavernietigingswapens, zo meldt de Amerikaanse zender NBC. Deze informatie was beter dan die de CIA bezat. Voor de informatie heeft ex-minister Naji Sabri 100.000 dollar van de CIA gekregen.
Hij kwam in contact met de Amerikaanse veiligheidsdienst via een tussenpersoon die aangebracht was door de Franse inlichtingendiensten. Volgens anonieme bronnen binnen de inlichtingendienst heeft Naji Sabri informatie doorgespeeld over de werkelijke mogelijkheden van het Iraakse regime. Deze informatie leunde meer aan bij de waarheid dan wat hij eerder aan de Verenigde Naties had verteld en was ook correcter dan wat de CIA op dat moment wist, meldt NBC. Sabri zou gezegd hebben dat Saddam Hoessein geen noemenswaardige biologische wapens had. De Iraakse leider "wilde" graag kernwapens ter beschikking hebben, maar had "meer tijd" nodig om deze te ontwikkelen dan de CIA dacht. Sabri zou ook gezegd hebben dat Saddam nog gasvoorraden bezat uit de Golfoorlog van 1991. Na de Amerikaanse invasie in Irak is Sabri niet gearresteerd. Momenteel verblijft hij op een onbekende plaats in het Midden-Oosten. (svr)