(Belga) De vakbonden van het winkelpersoneel verzetten zich in front tegen een uitbreiding van de openingen op zondag en een versoepeling van het begrip 'toeristische zone'. De vakbonden gaan daartoe actie voeren aan het kabinet van de minister van Werk Peter Vanvelthoven op donderdag 30 maart. Van de werkgevers willen ze duidelijkheid over hun standpunt.
De christelijke en socialistische bediendenbonden wijzen erop dat de uitbreiding van 3 naar 9 koopzondagen en de versoepeling van de erkenning als toeristische zone geen extra werkgelegenheid oplevert en de levenskwaliteit van de werknemer aantast. Volgens de bonden leeft de regering haar afspraken niet na: twee jaar geleden vroegen de sociale partners de regering geen initiatieven te nemen die zouden leiden tot een wijziging van de wetgeving over het zondagwerk. Zo wordt het akkoord van 1987 op de helling gezet. Op basis van een akkoord tussen werkgevers en vakbonden is toen de bestaande wetgeving over de tewerkstelling op zondag tot stand gekomen. Daarom voeren de bonden op donderdag 30 maart om 11 uur actie aan het kabinet van de minister van Werk Peter Vanvelthoven. Indien nodig worden andere acties gepland. De vakbonden willen ook het standpunt van de werkgevers (Fedis) kennen. Ze roepen de werkgevers op om het akkoord uit 1987 te handhaven en regeringplannen te negeren, zo zegt Chris Van Droogenbroeck, federaal secretaris LBC-NVK. (svr)