(Belga) Het Brusselse hof van beroep heeft de Brusselse geluidsnormen ongrondwettelijk verklaard omdat ze een schending zijn van de federale goede trouw en het evenredigheidsbeginsel.
De rechtszaak was met de steun van Actie Noordrand, werkgroep Daedalus en de VZW Boreas ingespannen door 2.300 personen uit de Brusselse noordrand om een gelijke spreiding van de lawaaihinder rond de luchthaven te bekomen. De rechter legt de Belgische staat op om die spreiding te realiseren. Zulks is thans echter onmogelijk als gevolg van de Brusselse geluidsnormen. Opvallend is ook dat de Brusselse rechter de Vlaamse overheid oplegt om van luchthavenuitbater Biac te eisen dat het op korte termijn een degelijk milieu-effectenrapport opstelt met betrekking tot geluidsoverlast door dalende of opstijgende vliegtuigen. (svr)