(Belga) De lokale verkiezingen van 8 oktober, de eerste die door de gewesten georganiseerd worden, zullen Wallonië 3,3 miljoen euro kosten. Dat verklaarde Waals minister van Binnenlandse Zaken, Philippe Courard, dinsdag op een persconferentie waarop hij het verloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen uit de doeken deed. Het zenuwcentrum voor de inzameling van de resultaten komt in de Moulins de Beez te Namen.
De Waalse regering buigt zich volgende week over een ontwerp van decreet waarin een aantal vernieuwingen bij de verkiezingen wordt doorgevoerd. Het gaat onder meer om de verlaging van de minimumleeftijd voor de bijzitters van 30 tot 18 jaar, hulp voor kiezers die problemen hebben inzake mobiliteit, taalvaardigheid, de uitbreiding van het stemmen per volmacht naar niet-familieleden en het verdubbelen van het aantal tekens van de naam of het logo tot 12 tekens. In Wallonië wordt slechts in 39 van de 262 gemeenten elektronisch gestemd. Minister Courard hekelde de hoge kost van het elektronisch stemmen: 1,6 miljoen euro. Een stem met potlood en papier kost 1,5 euro, terwijl een stem per computer 4,5 euro of driemaal zoveel kost, aldus de minister. De informatisering van alle Waalse gemeenten zou 23 miljoen euro kosten, wat volgens hem een nutteloze investering is voor "enkele uren tijdwinst in het verzamelen van de resultaten". (svr)