(Belga) Verschillende federale overheidsdiensten hebben samen een meldpunt opgericht voor racisme op het internet. Op de grote Belgische onthaalpagina's staat een icoon "Cyberhate - delete", waarmee kan worden doorgeklikt naar een meldingsformulier.
Iedereen die denkt een of andere vorm van racisme op het internet te hebben vastgesteld, kan het formulier invullen. De melding komt dan bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding terecht, die een eerste selectie doorvoert, de klachten behandelt en doorspeelt aan het gerecht. De federale overheid wil het probleem van racisme op het net en cybercriminaliteit beter in beeld brengen. (dwm)