(Belga) Lourdes heeft nieuwe regels uitgewerkt voor het erkennen van een wonderbaarlijke genezing, zo heeft mgr. Perrier, de bisschop van Tarbes en Lourdes, dinsdag volgens het katholieke persbureau APIC bekendgemaakt. Het gaat om een wijziging van de verschillende etappes voor de erkenning van een wonder.
Allereerst moeten artsen bevestigen dat het om een "onverwachte" genezing gaat. Daarbij buigt men zich over het verloop van de ziekte en de persoonlijkheid van de patiënt. Zo wil men bedrog, illusie of een hysterische pathologie uitsluiten. De arts moet ook oordelen dat de genezing medisch onverklaarbaar is. Als aan al die criteria voldaan is, wordt de bisschop van het bisdom van de patiënt verwittigd. In een tweede fase moet de onverwachte genezing nog bevestigd worden. Daarbij wint men de mening in van specialisten. In een laatste fase wordt het uitzonderlijke karakter van de genezing erkend. Er dient ook bevestigd dat de genezing volledig en blijvend is. (dwm)