(Belga) De socialistische bediendenvakbond BBTK en de christelijke collega's van LBC-NVK zijn gekant tegen het optrekken van het aantal koopzondagen en de versoepeling van de erkenningscriteria voor de toeristische zones. De BBTK beraadt zich over verdere stappen en acties.
De BBTK wijst erop dat de sociale partners in 1987 de regeling voor de drie koopzondagen hebben uitgewerkt, maar niet werden geraadpleegd voor de maatregel die nu werd goedgekeurd. De bediendenbond denkt dat de maatregel geen positief effect zal hebben op de tewerkstelling. Het koopgedrag van de consument zal wellicht verschuiven. Bovendien zal de levenskwaliteit van de werknemers verminderen. Volgens VLD-voorzitter Bart Somers houdt de maatregel wel rekening met de bezwaren van de zelfstandige winkeliers. "We vragen van hen geen onmogelijke dingen. De maatregel bewaart voldoende evenwicht tussen de noden van de hardwerkende Vlaming en die van de hardwerkende zelfstandige", klinkt het. (dwm)