(Belga) Enkele ministers hebben maatregelen uitgewerkt om de consument beter te beschermen. Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche zorgt er via een wetsontwerp onder meer voor dat consumentenorganisaties zoals Test-Aankoop voortaan bindende akkoorden kunnen afsluiten met de sectoren.
Een ander wetsontwerp bepaalt dat er voor dienst na verkoop geen dure telefoonlijnen meer mogen worden gebruikt, zoals 0900-lijnen. De sp.a-minister legt ook misbruiken met domiciliëringsopdrachten aan banden. Een koninklijk besluit legt de reissector op duidelijke prijzen aan te rekenen. Luchtvaartmaatschappijen en touroperatoren mogen geen dossierkosten meer aanrekenen. Daarnaast laat de minister onderzoeken hoe misbruiken uit de wereld kunnen worden geholpen bij het stilzwijgend verlengen van contracten. Minister van Financiën Didier Reynders gaat rond de tafel zitten met de banken om tot een akkoord te komen over een aantal punten. De regering wil onder meer dat de banken het afsluiten van een rekening gratis maken. (dwm)