Het parket van Hasselt heeft een voor- of informatieonderzoek opgestart naar de privédetective die door Jean-Marie Dedecker werd ingehuurd voor een onderzoek naar minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.
"Het parket is een onderzoek gestart naar de privédetective om na te gaan of die geen inbreuken heeft gepleegd op de wetgeving inzake privédetectives. De wetgeving bepaalt wat detectives voor hun opdracht kunnen of niet kunnen. We gaan na of die zich aan de regels heeft gehouden", verduidelijkt de woordvoerster van het parket in Hasselt.

De opdracht voor het onderzoek is gegeven aan de federale gerechtelijke politie van Hasselt in samenwerking met de dienst private veiligheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De dienst private veiligheid verleent vergunningen aan privédetectives en houdt ook hun werking in het oog.

Dedecker had de privédetective uit Hasselt ingehuurd om te onderzoeken of De Gucht betrokken zou zijn of enig voordeel zou hebben gehad bij de verkoop van het gerechtsgebouw in Veurne. Intussen heeft De Gucht klacht ingediend tegen onbekenden wegens laster. (BEH)