Het kadastraal inkomen dat berekend wordt op vastgoed in het Brussels gewest, moet dringend worden hervormd. Dat zegt de federale staatssecretaris van Financiën, Bernard Clerfayt, donderdag in de Franstalige krant L'Echo. Het bericht staat ook in De Tijd.
Het kadastraal inkomen zou moeten worden gesplitst in een gedeelte voor de grond waarop het gebouw staat, en een deel over het gebouw zelf. "Er zou veeleer een belasting op grond moeten komen in plaats van op bakstenen. Pas evenwel op, er is geen sprake van een verhoging van de belasting op vastgoed", stelt Clerfayt.

Volgens Clerfayt zou het kadastraal inkomen op de grond vervolgens gebaseerd moeten worden op de marktwaarde, en niet langer op basis van een eenmalig vastgesteld bedrag dat vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd. (SIJ)