Er is een groot tekort aan spoedartsen in ons land. De spoedafdelingen van de ziekenhuizen kreunen onder het werk en ze krijgen de vacatures niet ingevuld. Ongeveer 1.400 bijkomende artsen zijn er nodig, rekent de vereniging van spoedartsen Becep uit. Komen die nieuwe artsen er niet bij, dan dreigen sommige spoedafdelingen gewoon te verdwijnen, zo meldt vtm in Het Nieuws.
Bij de spoedafdeling van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen, goed voor 32.000 patiënten per jaar, kampen de artsen en verplegers met overuren en een te hoge werkdruk door een tekort aan personeel.

"Bovendien is er te weinig plaats in de opleidingen voor spoedarts", zegt Becep, de vereniging voor urgentieartsen. "Het maximumaantal moet dringend omhoog en de universiteiten moeten student-artsen meer stimuleren."

Nu kan jaarlijks maar een beperkt aantal student-artsen zich specialiseren. De vereniging voor urgentieartsen wil dat de bevoegde minister Onkelinx dat aantal optrekt. (BEH)