(Belga) Michel Nihoul, die veroordeeld werd tot vijf jaar gevangenisstraf bij het proces-Dutroux, heeft een positief advies gekregen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de vraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dat meldden zijn advocaat en het kabinet van de minister van Justitie maandag.
"De commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft nog geen datum vastgelegd om zijn vraag voor voorwaardelijke invrijheidsstelling te onderzoeken", zo werd gepreciseerd. "Alle adviezen over de vraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn positief", benadrukte Marie-Jeanne Kajiyuka, de advocate van Nihoul. Om een aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling te kunnen indienen, zijn het advies van het college van het gevangenispersoneel (in dit geval dat van Sint-Gillis), de gevangenisdirecteur, de dienst individuele gevallen van de gevangenisadministratie, de procureur des konings en het kabinet van de minister van Justitie vereist. "De minister van Justitie heeft haar advies gegeven. Ze is voortgegaan op het advies van de procureur des konings en de gevangenisadministratie, die een positief advies formuleerden", liet de woordvoerster van Laurette Onkelinx weten. De commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstellingen is niet gebonden aan dat advies. (voc)